Четверг, 22.11.2018, 13:59

      Правова допомога юриста
Главная | Мой профиль | Регистрация | Выход | Вход Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Форма входу
Категорії розділу
Юридичские консультации подробно: [29]
Мої статті [19]
Block title
Главная » Статьи » Юридичские консультации подробно:

Як оформити допомогу на дитину до досягнення нею 3 років?

Державна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 на виконання статті 1 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21 листопада 1992 року N 2811-XII ( з наступними змінами та доповненнями ).

 

Відповідно до статті 13  Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" 
право на виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку має один з
батьків дитини, усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший родич,
який фактично здійснює догляд за дитиною.
 Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного  віку призначається
 з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня,  що настає після
закінчення  відпустки  у зв'язку з вагітністю та пологами для непрацюючих осіб та
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а для працюючих осіб - з дня настання 
відпустки  по  догляду за дитиною по день її закінчення.
Усиновлювачам та опікунам допомога призначається не раніше ніж з дня прийняття 
 
рішення  про  усиновлення або встановлення опіки.
 Днем звернення за призначенням допомоги по догляду за дитиною до досягнення 
нею  трирічного віку вважається  день прийняття органом праці та соціального
захисту населення відповідної заяви з усіма необхідними документами.
 Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується 
щомісяця з дня призначення зазначеної допомоги по день досягнення дитиною
вказаного віку включно.
 Виплата   допомоги   в  розмірі,  що  перевищує  мінімальний, здійснюється  
протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена   допомога, 
після  закінчення  зазначеного  строку  не підтвердила  право на призначення
допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у
мінімальному розмірі.
 Для   одержання   допомоги   по  догляду  за  дитиною  до досягнення  нею 
 
трирічного  віку  органам  праці  та  соціального захисту населення подаються
такі документи:
·        заява  матері  (батька,  усиновлювача,  опікуна,  дідуся, бабусі  або  іншого  
родича,  який  фактично  здійснює  догляд  за дитиною),   що   складається 
за  формою,  затвердженою  Мінпраці;
·        копія  або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання  відпустки;   
·        копія свідоцтва про народження дитини; 
·        копія  трудової  книжки  матері  (батька,  усиновлювача, опікуна,  дідуся,  
бабусі  або іншого родича), яка (який) здійснює догляд  за  дитиною; 
·        довідка з місця навчання - для осіб, які навчаються; 
·        довідка  про  те,  що  виплата допомоги по безробіттю або матеріальної  
допомоги  по  безробіттю  не  проводиться,   -   для непрацюючих  осіб,  які
перебувають на обліку в центрі зайнятості.
·        копія   свідоцтва   про   державну  реєстрацію  фізичної особи-підприємця   -   
для   осіб,   що  провадять  підприємницьку діяльність. 
 Усиновлювачі  та  опікуни  подають  також  копію  рішення про усиновлення або 
встановлення опіки.
 Особи, що працюють  у  режимі  неповного  робочого  часу  або вдома,  подають  
довідку  з  місця  роботи  про  початок виконання трудових  обов'язків  на  зазначених 
умовах. 
Особам, що працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах,
в установах та організаціях незалежно від форми власності та господарювання, 
допомога по догляду  за  дитиною  до досягнення  нею трирічного віку призначається
на підставі витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка
фактично здійснює  догляд  за дитиною,  відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку.  Для
найманих працівників фізичних осіб  - 
підприємців  допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
призначається на підставі довідки роботодавця, до  якої  за відсутності печатки
прикладається копія свідоцтва про державну реєстрацію. 
Якщо особа працює в режимі повного робочого часу або оформила відпустку у
зв'язку з навчанням до закінчення відпустки по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, роботодавець повинен протягом п'яти днів після видання наказу
про припинення зазначеної відпустки повідомити про це орган  праці  та  соціального
 
захисту населення  за  місцем проживання такої особи.
 Органам  праці та соціального захисту населення забороняється вимагати  для  одержання  
допомоги  по  догляду  за   дитиною   до досягнення  нею трирічного віку інші документи, 
крім зазначених у цьому  пункті.
Переоформлення документів щодо виплати допомоги на іншу працездатну особу,  
яка не отримує пенсії,  здійснюється згідно  з письмовою  заявою  такої особи на
підставі довідки з місця роботи, навчання,  служби, центру зайнятості про початок
виконання особою, що  отримувала допомогу,  трудових обов'язків,  навчання, 
несення служби,  перебування на
обліку у центрі зайнятості.
Особам, які доглядають дітей віком до трьох років і одночасно   продовжують  навчатися  
з  відривом  від  виробництва, провадять  підприємницьку  діяльність,  допомога  по
 
догляду   за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується в повному розмірі. 
Одному  з  батьків  дитини,  усиновлювачу,  опікуну,  дідусю, бабусі  або  іншому 
родичу  допомога  по  догляду  за  дитиною до досягнення  нею  трирічного  віку 
призначається  і   виплачується органами  праці  та  соціального  захисту  населення 
за місцем їх реєстрації.  Допомога може бути призначена  за  місцем  фактичного
проживання  за  умови  подання  довідки про неодержання зазначеної допомоги в
органах  праці  та  соціального  захисту  населення за місцем реєстрації.
Допомога  по  догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  надається на 
кожну дитину незалежно від кількості народжених (усиновлених, взятих під опіку)
дітей у сім'ї, по догляду за якими надається  допомога.
Для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, подається  в  
установленому  порядку  довідка  про  склад сім'ї та декларація  про  доходи та
майновий стан (заповнюється на підставі довідок  про  доходи  кожного  члена  сім'ї).
До складу  сім'ї  особи,  що   звернулася   за   призначенням допомоги,  включаються  
чоловік  (дружина);  рідні,  усиновлені та підопічні діти зазначених осіб віком до 18 
років,  а  також  діти віком  до  23  років,  які  навчаються  за  денною  формою у
вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних
навчальних закладах і не мають власних сімей,  незалежно від місця проживання
або реєстрації місця проживання;  неодружені повнолітні діти,  які  визнані 
інвалідами  з  дитинства  I  і  II  групи або інвалідами I групи і проживають разом  з 
батьками;  непрацездатні батьки  чоловіка  та  дружини,  які  проживають  разом  з 
ними  і перебувають на  їх  утриманні  у  зв'язку  з  відсутністю  власних доходів; 
жінка  та  чоловік,  які  проживають  однією сім'єю,  не перебувають  у  шлюбі, 
але  мають спільних дітей. До складу сім'ї баби,  діда  або  іншого  родича,  що 
фактично здійснює догляд за дитиною,  не  є усиновлювачем або опікуном дитини
і звертається за призначенням  допомоги,  не  включається дитина, на догляд за якою
 призначається  допомога. 
 Розмір  допомоги,  яка надається з урахуванням доходів сім'ї, може бути перерахований  
з  місяця  подання  отримувачем  допомоги заяви  до  закінчення  строку її призначення.
Виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку припиняється: 
1)     
у разі:
позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
відмови отримувача допомоги від виховання дитини; 
тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання; 
відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень; 
перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі  за рішенням суду; 
скасування рішення  про  усиновлення дитини або визнання його недійсним; 
смерті  дитини;  
смерті отримувача допомоги; 
виникнення інших обставин; 
     2) у  разі,  коли  особа,  що  отримує  в  органі  праці   та соціального  захисту  
населення 
 допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку:
 звернулася до    центру    зайнятості    за    сприянням    у працевлаштуванні  - 
з дня
призначення їй допомоги по безробіттю чи матеріальної допомоги по
безробіттю.  Центр зайнятості  повідомляє орган  праці  та  соціального  захисту
населення про те,  що такій особі призначено допомогу по безробіттю чи матеріальну
допомогу по безробіттю  або  що строк виплати хоча б однієї із зазначених двох видів
допомоги закінчився;

виявила бажання працювати - з дня  працевлаштування  (початку виконання
трудових обов'язків);

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли
зазначені  обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.
Не припиняється виплата допомоги особам, що працюють у режимі неповного 
робочого  часу,  вдома  або провадять  підприємницьку діяльність.
Категория: Юридичские консультации подробно: | Добавил: Инна (05.07.2011)
Просмотров: 1982 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 51
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Погода
Copyright MyCorp © 2018
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz